Gemerské spojky – prechod cez Slavošovský tunel

Gemerské spojky – prechod cez Slavošovský tunel

Všetko začalo na sklonku roka 1938 kedy sa vo Viedni konala arbitráž, ktorá rozhodla o pridelení väčšej časti územia južného Slovenska ku Maďarsku. Keďže toto rozhodnutie okrem iného spôsobilo aj stratu dôležitých železničných uzlov, logicky sa pristúpilo k vybudovaniu nových železničných úsekov. Projekt výstavby štyroch železničných tratí dostal názov Gemerské spojky.

Povojnový sled udalostí vyústil do opätovného získania strateného územia a odrazu novovybudované spojky prestali plniť svoj účel. Vlastne ho za tak krátky čas splniť ani nestihli. Nevyužité tunely a viadukty tu však zostali stáť dodnes a niektoré z nich vďaka starostlivosti a údržbe miestnymi  dobrovoľníkmi slúžia turistom i cyklistom.

Okrem zážitkovej turistickej trasy, ktorou prechod Slavošovským tunelom rozhodne je, si na našom jednodňovom výlete užijeme aj trochu z kultúry a histórie. Okrem návštevy expozície v rodnom dome P.E.Dobšinského si prehliadneme aj Kaštieľ Coburgovcov, ktorý je v historickom Gemeri jedinečnou stavbou v slohu francúzskeho klasicizmu. Tento trojpodlažný objekt z r. 1763 bol pristavený k staršej renesančnej stavbe zo začiatku 17. storočia na mieste údajného templárskeho kláštora. 

Na záver nášho výletu sa ešte krátko zastavíme pri vodnom hrade v Štítniku a v Revúcej nahliadneme do budovy, v ktorej bolo v roku 1862 založené prvé slovenské gymnázium.

PROGRAM:

07:00 hod odchod zo ZH (nástupné miesta viď prihlasovací formulár)

10:00 hod návšteva Kaštieľa Coburgovcov v Jelšave

11:30 hod presun do Magnezitoviec

13:00 hod turistický prechod cez Mníšanský viadukt, Koprášsky tunel, Slavošovský tunel až do Slavošoviec (10km/3hod)

16:00 hod návšteva expozície v rodnom dome P.E.Dobšinského

16:30 hod cestou domov zastávka v Štítniku (vodný hrad) a v Revúcej (múzeum v budove prvého slovenského gymnázia, kde sa prvé maturity konali už v roku 1868)

19:00 hod predpokladaný príchod do ZH

NÁROČNOSŤ TRASY:

Celý výlet je poňatý viacmenej ako poznávaco-zážitkový. Časová vzdialenosť a dĺžka v kilometroch je uvedená v texte programu. Prevýšenie na trase je minimálne.

Dôraz by som však chcela klásť na prechod tunelom, kde je treba mať k dispozícii svetlo v podobe bateriek alebo čeloviek. Vo vnútri tunela sa nachádza rovný terén bez koľajníc, takže stret s vlakom tu naozaj nehrozí. Aj keď tunelom vedú odvodňovacie kanály, celú trasu je možné prejsť “suchou nohou”. Rovnako tak prechod nie je určený pre ľudí, ktorí majú problémy s úzkymi a málo osvetlenými priestormi. Prechod tunelom trvá 45 minút.

CENA VÝLETU: 35€

zahŕňa prepravu a sprievod

V prípade záujmu o výlet vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená
Vaše nástupné miesto
GDPR súhlas
VŠEOBECNÉ PODMIENKY súhlas