Plavba po Bodrogu  «22.7.2023»

Plavba po Bodrogu «22.7.2023»

Až do najvýchodnejšieho regiónu Slovenska, ktorým je Zemplín sme museli cestovať, aby sme si opäť po čase zopakovali plavbu loďou po rieke Bodrog. Rieke, ktorá nemá prameň, lebo vznikla sútokom riek Latorica a Ondava. Príjemná plavba pri pohári tokajského až do maďarského Sárospataku (Blatný Potok), mestečka nazývaneho aj Aténami na rieke Bodrog. Žil a pôsobil v ňom aj J.A.Komenský, ktorý sem prišiel na pozvanie Rákozciovcov majiteľov panstva a dodnes zachovaného hradu.