NP Berchtesgaden a NP Hohe Tauren «21.-23.6.2023»

NP Berchtesgaden a NP Hohe Tauren «21.-23.6.2023»

História Orlieho hniezda, ktoré dal pre svojho ríšského vodcu vybudovať jeho asistent Martin Bormann sa začala písať už v roku 1936 prvými ambicióznymi projektami. Veď vybudovať horské sídlo na hore Kehlstein vo výške 1836m nebola žiadna sranda. Najmä keď tam dovtedy nebola postavená žiadna prístupová cesta. Stačilo však aby sa projektu výstavby cesty a samotnej budovy zhostili tí najvzdelanejší odborníci a napokon aj najoddanejší nemeckí robotníci, do roka a do dňa tu stála reprezentatívna budova, ktorá sa stala veľkolepým darom k Hitlerovým narodeninám. Odvtedy už uplynulo 83 rokov a budova tu stojí dodnes. Ustála bombardovanie počas jari 1945 a vďaka žule, z ktorej je postavená každú zimu odoláva aj nepriaznivým poveternostným podmienkam.
V roku 1952 sa rozhodovalo o jej nezmyselnom vyhodení do vzduchu, aby sa predišlo akejkoľvek exhibícii pozostatkov nacizmu. Našťastie sa tak nestalo a dnes sem môžu prúdiť davy turistov bažiacich nielen po nádherných výhľadoch, ale aj po priamom dotyku s časťou histórie druhej sv. vojny, odohravajúcej sa aj v priestoroch budovy Orlieho hniezda.
NP Berchtesgaden (DE) – NP Hohe Tauern (AT)