Dolomity, Monte Piano «29.6.2017»

Dolomity, Monte Piano «29.6.2017»

Okružná túra na Monte Piano