Deltou Dunaja «17.8.2023»

Deltou Dunaja «17.8.2023»

To, že sa druhá najväčšia európska rieka Dunaj vlieva do Čierneho mora, to nás učili už na základnej škole. Ešte predtým však, než sa tak stane sa rieka pri meste Tulcea rozdeľuje na tri veľké ramená, medzi ktorými sa tvorí tzv. riečna delta, nesúca oficiálny názov Delta Dunării. Táto oblasť je jednak jedným zo 14-tich národných parkov Rumunska a zároveň jediným z nich, ktorý je vďaka jedinečnému ekosystému s tisíckami ojedinelých druhov fauny a flóry zaradený do svetového prírodného dedičstva UNESCO.
A keďže plavba po Delte Dunaja bola hlavným cieľom nášho putovania Rumunskom, práve dnes sme ju absolvovali. Takmer 6-hodinová pomalá plavba vyhliadkovou riečnou bárkou po Kilijskom ramene, počas ktorej sme nestačili otáčať hlavami do strán tak, aby sme stihli zachytiť let vodného vtáctva, ktoré si tu našlo svoj domov. Tam letí kormorán, tam zas volavka, tu loví rybárik a tam zas včelárik. Čajky, pelikány, kačice… dokonalá prehliadka vtáčej fauny žijúcej v najvýchodnejšej časti Rumunska, dokonalý zážitok…