Baťova vila v Zlíne «9.8.2023»

Baťova vila v Zlíne «9.8.2023»

Novým trendom poznávacích výletov sú návštevy víl známych osobností žijúcich v minulom storočí. Väčšinou ich spravujú nadácie, ktoré organizujú prehliadky týchto objektov a návštevníkom tak približujú súkromný život významných dejateľov. My sme sa dnes do takejto vily dostali. Patrila podnikateľovi Tomášovi Baťovi, ktorý v nej prebýval so svojou rodinou. Prechádzajúc miestnosťami sme si tak v mysli mohli predstaviť, kde jeden z najbohatších, pritom najskromnejších podnikateľov 20.storočia oddychoval, jedával, čítal či tvrdo pracoval.