Sninský kameň «7.8.2022»

Sninský kameň «7.8.2022»

“Na východe nič nie je.” Tento výrok výrokov povedal určite niekto, kto sa na svet díva úplne odlišnou optikou ako my ostatní. Mám na mysli nás turistov, ktorí na východe našej krajiny zakaždým objavia krásy a poklady tunajšej prírody. Jednými z nich je aj Sninský kameň a pod ním do šírky rozprestierajúce sa Morské oko (tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku) patriace do CHKO Vihorlat, ktorého súčasťou je aj Vihorlatský prales zaradený medzi prírodné pamiatky UNESCO.
A keď sa už ocitnete najvýchodnejšie ako sa len v rámci Slovenska dá, tam kde Vám telefón automaticky prepína na ukrajinskú sieť a čas na ňom hlási o hodinu viac, objavíte poklad ďalší. Úchvatnú scenériu Beňatinskeho lomu, v mnohom tak pripomínajúcu chorvátske Plitvice.
Z veľkého množstva prírodných krás Východného Slovenska sme v rámci jednodňového výletu mohli navštíviť iba zopár z nich. Kým nám rozhodne a bez debaty stáli za tie stovky kilometrov meraných k nim, iní samozvani “znalci” pomerov ich nepochopiteľne a bez patričnej úcty k vlastnej krajine degradujú na miesta ničoho.