Svojím priateľom môžeš prospieť len tým, že im ponecháš ich radosti a rozmnožíš ich štastie, užívajúc ho spolu s nimi.

J.W.Goethe