MÚZEUM KÁVY/ORAVSKÁ PRIEHRADA/ORAVSKÝ HRAD/27.5.2018