« 06.01.2023 » Hundsheimer Berge v NP Donau-Auen

« 06.01.2023 » Hundsheimer Berge v NP Donau-Auen

Niekde tam, kde začínajú Karpaty ako horský systém formovať svoj Karpatský oblúk (tiahnuci sa cez Tatry, Poľsko, Ukrajinu až do Rumunska a Srbska) leží pohorie Hundsheimer Berge. Nájdeme ho „za humnami Bratislavy“, oficiálne však v jej predhorí, konkrétne v okolí rakúskeho mestečka Hainburg an der Donau.
Od roku 1965 je oblasť vyhlásená za prírodnú rezerváciu, v ktorej nájdeme nielen vzácne druhy rastlinných a živočíšnych biotopov ale aj množstvo krasových jaskýň a lomov, ktoré tu rokmi vytvoril vápenec a sľudové bridlice.
Ďakujem mojím turistickým priateľom z Bratislavy, že ma previedli touto nám Stredoslovákom málo známou a nepreskúmanou oblasťou. Aj vďaka nim budem môcť ostatných turistov vziať na tieto miesta a sprostredkovať im zážitky na túre plnej výhľadov na Dunaj i neďaleké Neziderské jazero.