« 25.9.2022 » Náučným chodníkom zo Žehry na Sivú Bradu

« 25.9.2022 » Náučným chodníkom zo Žehry na Sivú Bradu

Aj vy určite poznáte ten pocit, ktorý sa vás zmocní pri vstupe do honosnej katedrály, vyzdobeného chrámu alebo iba do jednoduchého kostola. Závan pátosu, vnímanie majestátnosti a zároveň čistoty Božej lásky v kombinácii s dokonalým umením architektúry. Je to miesto kde sa spája nadprirodzené Božstvo s pozemskou realitou. Miesto, kam od počiatku jeho existencie vstupovali oddaní veriaci a svojimi hlbokými úprimnými modlitbami zapĺňali priestor energiou nádeje, viery a lásky. Genius Loci. Týmto slovom pomenovali starovekí Rimania ducha daného miesta a my sme jeho silu vnímali viac ako inokedy na našom nedeľnom výlete náučným chodníkom Žehra – Sivá Brada v regióne Spiš.
Kostol sv. Ducha v Žehre, travertínová kopa Drevenik, zrúcanina Spišského hradu, Spišské Podhradie, Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule, Spišský Jeruzalem, gejzír Sivá Brada.