Na Klenovský Vepor

Na Klenovský Vepor

Slovenské rudohorie bolo kedysi dávno nazývané aj Slovenským Krušnohorím a ako už z jeho názvu vyplýva, nachádzali sa tu bohaté zásoby nerastných surovín. Tvorí ho osem podcelkov, z ktorých jeden patrí medzi národné parky. Slovenský kras však tentokrát vynecháme a vyberieme sa do Veporských vrchov, ktoré lákajú k pohodovej turistike.

Aj keď najvyšší bod Veporských vrchov sa nachádza na Fabovej holi vo výške 1438m, oveľa výraznejším vrchom je však o 100m nižší Klenovský Vepor (1338m).

Ide o rozsiahly masív tvoriaci horský chrbát, ktorý je zalesnený porastom smrekov, bukov a jedlí. Masív je svojim vzhľadom dobre rozpoznateľný aj z diaľky, a to vďaka dlhému rovnému terénu pripomínajúceho stolovú horu. Niekomu však pripomínal sviňu, ošípanú alebo brava a tak si masív vyslúžil staroslovanský názov vepor.

POPIS TRASY:

Skorušiná – Pod Vartou, útulňa – Sedlo Pod Vartou – Klenovský Vepor – Machnáčov grúň – Šopisko – Tri chotáre – Železná brána, kríž – Skorušiná

celkovo 16,5km/7hod/835 prevýšenie

NÁROČNOSŤ TRASY:

Okružná trasa je vzhľadom k prevýšeniu stredne náročná, vedie sčasti cyklotrasou, neskôr lesným terénom ktorý sa strieda s lúčnym.

CENA ZA VÝLET: 29€

zahŕňa prepravu a sprievod

V prípade záujmu o výlet vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená