« 8.8.2022 » Pamätník Bitky pri Moháči

« 8.8.2022 » Pamätník Bitky pri Moháči

Som zástancom názoru, že každý človek by mal aspoň zhruba poznať históriu vlastného národa a krajiny v ktorej žije. Nemusíte byť hneď naslovovzatý odborník na históriu, aby ste si pamätali všetky dôležité udalosti. Stačia iba tie, ktoré formovali náš národ a ktorých dátumy nám učiteľky dejepisu neustále vtĺkali do hláv.
Boli to hlavne bitky, ktoré nielen že pripravovali vojakov o život a pospolitý ľud privádzali do chudoby, ale zásadne menili aj usporiadanie samotnej krajiny. Takouto bitkou bola Bitka pri Moháči, ktorá sa odohrala 29. 8.1526, kde uhorské vojská zvádzali márny boj proti niekoľkonásobnej prevahe Osmanov. Bitka trvala iba slabé dve hodiny a skončila tvrdým debaklom Uhorska a naopak Osmanom otvorila hranice do mocného kráľovstva, ktorého súčasťou sme boli aj my. Osmanská poroba trvala neuveriteľných 161 rokov a nápachala veľa zla.
Na moháčskom poli umrelo viac ako 14tis. kresťanov a po archeologických vykopávkach v roku 1960 tu boli nájdené pozostatky z hrobov 1700 obetí bitky. Na ich pamiatku bol v roku 1976 odhalený Národný pamätník, pripomínajúci túto aj pre náš národ dôležitú historickú udalosť.