« 3.8.2022 » CHKO Dunajské Luhy

« 3.8.2022 » CHKO Dunajské Luhy

Možno vás to prekvapí, možno nie, ale najväčší riečny ostrov v Európe a zároveň najväčšiu zásobáreň pitnej vody v strednej Európe máme tu u nás na Slovensku. Nachádza sa presne tam kde sa južné koryto Dunaja spojilo so severným ramenom Malého Dunaja a na východe aj s riekou Váh. Ide o známy Žitný ostrov, ktorý aj vďaka ohromným zásobám podzemnej vody patrí k najúrodnejším územiam našej krajiny.
S poľnohospodárstvom v minulosti úzko súviselo aj spracovanie obilia vo vodných mlynoch, ktoré sú dnes už iba technickými pamiatkami. Z pôvodných 4000 mlynov sa ich na Malom Dunaji nachádzalo až 37. Do dneška sa z nich bohužiaľ zachovalo už len pár. A práve nimi nás previedol náučný chodník Od mlyna k mlynu, ktorý sme absolvovali ako inak než na motorovej plti ladne sa plaviacej po pokojnej vode Malého Dunaja.
Vodný mlyn Tomášikovo, vodný mlyn Jahodná, vodný mlyn Dunajský Klátov.