« 12.8.2022 » Blagaj Tekija a prameň rieky Buna v Bosne a Hercegovine

« 12.8.2022 » Blagaj Tekija a prameň rieky Buna v Bosne a Hercegovine

Pramene našich slovenských riek poznáme väčšinou ako malé nenápadné vyvieračky, ktoré aby sme vôbec našli, musia byť viditeľne označené. Existuje však na svete prameň rieky, ktorý o sebe dáva znať už zdiaľky.
Ide o rieku Buna (Bosna a Hercegovina), ktorej prameň sa ukrýva pod 200 metrov vysokou kolmou vápencovou stenou. Prameň sa považuje za najsilnejší krasový prameň v Európe s priemerným ročným prietokom vody 43m³ za sekundu.
Celková atmosféra miesta ohúrila nielen nás, ale i príslušníkov rádu dervišov, ktorí si tu okolo roku 1470 vybudovali svoj kláštor – „tekiju“, aby mohli nerušene študovať korán.