« 12.6.2022 » Dolinou Kościeliska

« 12.6.2022 » Dolinou Kościeliska

Keď sme naposledy navštívili poľské Tatry (bolo to presne 20.4.), turistické chodníky pokrývala ešte hrubá vrstva snehu. Stačilo však, aby ubehlo 52 dní a rozľahlé biele lány sa zmenili na lúky plné farebných lúčnych kvetov, ktoré ozdobili aj Dolinu Kościeliska. A neboli jediné, ktoré dodávali tejto turisticky obľúbenej horskej destinácii svoje čaro. Kościeliski Potok s priezračnou horskou vodou, ktorého hukot znásobovali okolité vysoké skalné steny a Smreczyński Staw, pleso uprostred lesa, najväčšie nielen v samotnej doline ale i v poľskej časti Západných Tatier.