« 26.5.2022 » Potulky Rumunskom, Sighisoara, Cluj-Napoca (Kluž)

« 26.5.2022 » Potulky Rumunskom, Sighisoara, Cluj-Napoca (Kluž)

Od posvätného miesta kláštora Sinaia, ktorý obýva 13 pravoslávnych mníchov cez hranicu Valašska a Transylvánie so zastávkou v historickej Sighișoare, rodisku kniežaťa Vlada Draculu až do sveta magického v podobe soľnej bane Turda Salina. Míňame kilometre rumunských diaľníc, aby sme dnes svoje kosti zložili v Kluži, poslednej zastávke nášho putovania. Okrem toho že je Cluj-Napoca hlavným mestom Transylvánie, nájdeme tu aj rodný dom uhorského kráľa Mateja Korvína.