« 21.5.2022 » Výstup na Piliš

« 21.5.2022 » Výstup na Piliš

V dnešnej zvláštnej dobe ktorú žijeme a ktorej udalosti a názory na ne nás tak často rozdeľujú a od seba nezdravo vzďaľujú, bolo vskutku príjemné opäť zažiť a pocítiť ľudskú súdržnosť a tak prepotrebnú radosť zo života. A keď sa tak deje aj medzi dvoma národmi, ste presvedčení o tom, že svet napriek všetkému zlému ešte šancu má.
Atmosféra priateľstva, všade prítomná slovenčina s nepatrným maďarským prízvukom, spievanie už takmer zabudnutých slovenských ľudoviek za doprovodu harmoniky a ozembucha, pohostenie gulášom a dobrým pivkom a malebná príroda všade navôkol. Spojenie týchto navýsosť pozitívnych vecí vás uistí o tom, že o rok sa sem rozhodne vrátite.
STRETNUTIE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V MAĎARSKEJ OBCI MLYNKY/PILISSZENTKERESZT spojené s výstupom na vrch Piliš.