« 23.4.2022 » Husí cesta, hrad Bezděz, Planý důl

« 23.4.2022 » Husí cesta, hrad Bezděz, Planý důl

Známy český kráľ Karel IV. pravidelne a často kontroloval svoje panstvá, ktoré spravovali sedliaci – jeho poddaní. Pri jednej takejto návšteve sa jeden zo sedliakov chcel kráľovi pri úklone pozdraviť slovami “kořím se vám”. Bol však z kráľa tak vystresovaný, že sa zakoktal a pozdrav sa zmenil na “kokořím se vám”. Po otázke kráľa, ako sa vlastne volá jeho usadlosť odpovedal, že zatiaľ nijako. A uškŕňajúci sa kráľ odpovedal: Bude sa volať Kokořín!