« 6.3.2022 » Budapešť

« 6.3.2022 » Budapešť

Hornatá Buda a rovinatá Pešť. Dve samostatné mestá, ktoré maďarská vláda v roku 1873 spojila, aby vznikla jedna z najväčších európskych metropol Budapešť. Toto spojenie spustilo doslova stavebnú horúčku, počas ktorej sa dokončila výstavba Parlamentu, Svätoštefanskej baziliky, námestia Hrdinov so stĺpom Milénia a mnoho ďalších historických budov. Do prevádzky bola uvedená električková trať, ale i metro, ktoré sa sa po tom londýnskom stalo druhým najstarším v Európe. Maďari si dávajú naozaj záležať na zachovávaní si všetkých týchto historických pamiatok pravidelnou údržbou a tak aj dnes môžme hľadieť na ne rovnakými očami ako naši predkovia pred 150 rokmi.