« 8.1.2022 » Gubalowka nad Zakopaným

« 8.1.2022 » Gubalowka nad Zakopaným

Keď vystúpite z pozemnej lanovky smerujúcej zo Zakopaného na vrch Gubalowka, prvé čo vás ohúri budú dozaista výhľady. Napriek tomu, že stojíte na poľskej strane Tatier, okrem nich sa vám dostáva výhľadov i na tie slovenské. Zľava sa vypínajú Belianske Tatry a za nimi i časť hrebeňa Vysokých Tatier. Gubalowku vo výške 1123m tým môžeme považovať za jeden z najkrajších a vďaka zubačke najľahšie prístupných vyhliadkových bodov v Zakopanom. Okrem pár reštaurácií s terasami a množstvom typických predajných stánkov tu môžete vidieť aj desiatky drôtených inštalácií znázorňujúcich lesné zvieratá, ale i postavy, či rôzne nápisy alebo iba rámy veľkých obrazov. Prichádzajúcim zotmením sa ale všetko nadobúda iný rozmer a dostáva tým aj patričný zmysel. Všetky inštalácie sú totiž nahusto omotané ekologickými LED svetielkami a tma im vykresľuje reálne kontúry. Keďže na všetky inštalácie je použitých takmer 250 tis. svetielok, celý areál Gubalowky sa stáva akousi magickou krajinou plnou svetla. A presne taký názov Kraina Światła má aj celá táto realizácia, ktorá každoročne teší oči svojich návštevníkov a vyvoláva na duši príjemný pocit tepla, mieru a radosti.