Pamiatky UNESCO na Spiši

Pamiatky UNESCO na Spiši

Spiš patrí spomedzi všetkých 21 slovenských regiónov bezpochyby k tým, ktoré majú obrovský turistický potenciál. K tomuto presvedčeniu určite prispelo aj množstvo nielen kultúrno-historických pamätihodností, ktoré sa tu nachádzajú ale i samotná poloha regiónu. Na jeho pomerne malom území sa totiž nachádzajú až tri z deviatich národných parkov, konkr. Slovenský raj, Pieniny a Vysoké Tatry.

Spiš je bohatý aj na už spomínané vzácne pamiatky, z ktorých je väčšina pre ich výnimočnú hodnotu zapísaných na Zoznam svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Dá sa povedať, že zo všetkých slovenských kultúrnych pamiatok, ktoré boli postupne od roku 1993 pridávané na tento prestížny zoznam, sa viac ako polovica nachádza práve na Spiši, niektoré dokonca tak nahusto, že nimi vedie náučných chodník. A práve to nám turistom dáva príležitosť postupne jednu po druhej navštíviť a spoznať ich krásu a hodnotu, ktorú môžeme vo svete prezentovať ako naše vzácne kultúrne a prírodné dedičstvo.

Spišský hrad patrí svojou rozlohou k najväčším stavebným komplexom v strednej Európe. O toto prvenstvo sa však bije s Pustým hradom vo Zvolene. Možno jeho pevné miesto na zozname UNESCO a zachovanejšie hradné ruiny mu dovoľujú udržiavať si tento status prvenstva aj naďalej.

Hrad sa nachádza na vysokom travertínovom kopci a tesne pod ním leží malé mestečko Spišské Podhradie. Pôvodne bolo malou osadou, v ktorej v časoch stredoveku žili všetci tí, ktorí slúžili hradným pánom. Medzi týmito služobníkmi, boli i remeselníci, vrátane mäsiarov. A určite už tušíte, že slávne Spišské párky uzreli svetlo sveta práve v rukách miestnych mäsiarskych majstrov.

Súčasťou Spišského Podhradia je aj Spišská Kapitula, ktorú je nazývaná aj spišským Vatikánom. Do roku 1948 bolo toto cirkevné mestečko samostatnou obcou, obklopenou hradbami s troma vstupnými bránami. Jedinú uličku tvoriacu celú os mestečka lemujú domy bývalých cirkevných hodnostárov, ale i súčasného spišského biskupa. Ústredným objektom však zostáva stredoveký gotický, pôvodne románsky chrám zasvätený sv. Martinovi.

Tento kostol však nebude jediný, ktorý počas túry po náučnom chodníku navštívime. Tým úplne prvým hneď na začiatku bude Kostol Sv. Ducha v Žehre s jedinečnými nástennými maľbami.

Z prírodných zaujímavostí budeme prechádzať najväčšou travertínovou kopou na Slovensku, ktorou je skalné mestečko Dreveník, neskôr najstaršia kalvária na Slovensku nazývaná Spišským Jeruzalemom a so záverom pri unikátnom travertínovom jazierku s vyvierajúcim minerálnym prameňom Sivá Brada.  

PROGRAM:

06:00 hod odchod zo ZH (nástupné miesta viď prihlasovací formulár)

09:00 hod príchod do dedinky Žehra (prehliadka kostola Sv. Ducha)

10:00 hod začiatok túry po náučnom chodníku Žehra – Sivá Brada (popis túry nižšie)

11:00 hod Dreveník (travertínová kopa a skalné mestečko)

12:00 hod Spišský hrad (prehliadka hradu)

14:00 hod príchod do Spišského Podhradia

15:00 hod Spišská Kapitula (prehliadka námestia)

16:00 hod Spišský Jeruzalem (prechádza popri kaplnkách na Krížovej ceste)

17:30 hod koniec túry pri barokovej Kaplnke Svätého Kríža nad gejzírom Sivá Brada

18:30 hod odchod domov s príchodom do ZH približne o 21:00hod

POPIS TÚRY:

Prechodová trasa vedie po upravenom náučnom chodníku v celkovej dĺžke cca 10km s prevýšením 343m, čo zvládnu aj turisti s menšom telesnou kondíciou. Trasu je možné skrátiť, nakoľko autobus bude k dispozícii na jednotlivých zastávkach.

CENA VÝLETU: 29€

zahŕňa prepravu a komentovaný sprievod

V prípade záujmu o výlet vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená
« 24.08.2020 » pamiatky UNESCO na Spiši
« 23.08.2021 » Náučným chodníkom Sivá Brada