Sninský kameň a lom Beňatina

Sninský kameň a lom Beňatina

V najvýchodnejšej časti Slovenska sa rozprestiera jedna zo štrnástich chránených krajinných oblastí na Slovensku, CHKO Vihorlat. Toto územie bohaté na vzácne rastlinstvo, vrátane chránených bukových lesov navštevujeme v rámci nášho 5-dňového výletu na Poloniny, ale tentokrát sme sa rozhodli absolvovať ho v jeden deň. Samozrejme, zameriame sa iba na jednu dlhšiu túru a ako prídavok navštívime dve prírodné pamiatky nachádzajúce sa v blízkom okolí.

Tou prvou bude prírodná pamiatka Sninský kameň. Nachádza sa už v spomínanej chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a je súčasťou Vihorlatského pralesa, mimochodom zaradeného medzi svetové prírodné dedičstvo Unesco.

Podľa názvu by sme mohli predpokladať, že sa jedná o jednu skalu, ale Sninský kameň tvorí súbor vysokých andezitových brál, ktoré prvotne vznikli sopečnou činnosťou a neskôr ich formovalo postupné zvetrávanie.

Ich názvy sú Veľký Sninský kameň (998m) a Malý Sninský kameň (1006m), a aj keď ten Veľký je svojou výšou nižší ako ten Malý, v tomto prípade o názve rozhodovala ich rozloha. Obidve skaly sú pre turistov prístupne po železných rebríkoch a z ich vrcholov máme možnosť pozorovať okolité Vihorlatské vrchy i zelenomodrú vodnú plochu Morského oka pod nami.

Morské oko bude východzím miestom nenáročnej turistiky na samotný Sninský kameň. Jedná sa o tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku. Predbehli ho tatranské plesá Veľké Hincovo a Štrbské pleso.

Na jeho nádhernej farbe má podiel jeho pôvod, poloha a fyzikálno-chemické a biologické procesy. Pokoj, kľud a harmóniu, ktorú akoby jazero produkovalo do okolia si môžeme vychutnať na náučnom chodníku, ktorý okolo celého jazera vedie.

Druhou prírodnou pamiatkou, ktorú počas výletu navštívime je lom Beňatina. Jedná sa o unikátny travertínový lom, ktorý bol zaplavený vodou a ktorý je častokrát prirovnávaný k chorvátskym Plitviciam.

PROGRAM:

05:00 hod odchod zo ZH (nástupné miesta viď prihlasovací formulár)

09:30 hod začiatok turistiky na Sninský kameň, pre neturistov náučný chodník okolo Morského oka

15:00 hod presun autobusom ku travertínovému lomu Beňatina, krátka prechádzka v jeho okolí

17:00 hod odchodom domov s predpokladaným príchodom do ZH cca 21:30hod

POPIS TRASY:

parkovisko Remetské Hámre – Morské oko – Malé Morské oko – Jedlinka – Tri tably – Sninský kameň – Sedlo Tri tably – náučný chodník okolo Morského oka – parkovisko Remetské Hámre

NÁROČNOSŤ TRASY:

Okružná trasa pre turistov je dlhá 10,4km a prejsť by sme ju mali za 4 hodiny + prestávky na vyhliadkach. Prevýšenie na trase je 588m. Pre turistov so slabšou fyzickou kondíciou je možnosť prechádzky okolo Morského oka, ktorá je dlhá cca 4km a je bez prevýšenia.

CENA VÝLETU: 39€

zahŕňa prepravu (700km) a sprievod

V prípade záujmu o výlet vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená
« 26.07.2021 » Sninský Kameň, Morské oko