Z Devína do Schloss Hofu

Z Devína do Schloss Hofu

Pod starobylým majestátnym hradom Devín sa do rieky Dunaj vlieva rieka Morava, prameniaca v českých Jeseníkoch. Je jeho najväčším prítokom a zároveň tvorí hranicu medzi Slovenskom a Rakúskom popri ktorej vedie aj medzinárodná cyklistická trasa kopírujúca hranice bývalej železnej opony. Posledný úsek toku vedie takmer po rovine, nádherným prostredím lužných lesov.

Okrem cyklotrasy vedú popri rieke i ponad ňu dva turistické chodníky. Vybrať si možno na modro značený chodník vedúci popod miestne lomy alebo sa vybrať druhým náučným chodníkom Bratislavské luhy cez vyhliadky. Oba sa nachádzajú v NPR Devínska Kobyla a oba nás zavedú ku Sandbergu, ktorý je obľúbenou paleontologickou lokalitou.

Devínska Nová Ves je mestskou časťou Bratislavy, ktorá bola najmä v časoch socializmu známa tým, že práve tu sa uskutočnilo niekoľko tzv. útekov za železnú oponu. Práve rieka Morava poskytovala ľuďom, ktorí mali pocit akéhosi väzenia v našom štáte, istú dávku nádeje, že práve za ňou ich čaká slobodnejší život. Bohužiaľ, mnoho týchto útekov bolo zmarených a neúspešní emigranti boli neľútostne zastrelení. Na ich pamiatku na brehu rieky stojí pomník prelomenej mramorovej tabule, ktorá obsahuje mená 42 ľudí, ktorí tu prišli o život.

Našťastie dnes sa môžeme pohybovať cez hranice jednotlivých štátov slobodne, o čom svedčí aj Most Slobody vedúci cez rieku Moravu a spájajúci Slovensko s Rakúskom. Predchodcom tohto mostu bol oblúkový kamenný most, ktorý tu stál ešte za čias rakúskej panovníčky Márie Terézie. Bol však zničený a prievoz ľudí, či tovaru sa realizoval už len pomocou kompy.

Súčasný most bol vybudovaný v roku 2012 a slúži rovnako cyklistom ako i peším. Po 525-tich metroch nás zavedie na jeho koniec, ktorý sa už nachádza v Rakúsku, konkr. v časti Dolné Rakúsko v mestečku Schloss Hof. Tu si môžeme na záver túry prezrieť nádherný barokovo zdobený zámok s rovnomenným menom a poprechádzať sa jeho priľahlými záhradami. V čase našej návštevy budú už v okolí zámku prebiehať vianočné trhy.

POPIS TRASY:

Trasa vedie od zrúcaniny hradu Devín (krátka prehliadka, vstupné 2,50€) cez náučný chodník Bratislavské luhy, Sandberg, Devínsku Novú Ves cez cyklomost Slobody až do rakúskeho Schlos Hofu. V prípade časovej rezervy možnosť navštíviť neďaleký Šrotopark.

NÁROČNOSŤ TRASY:

Trasa je dlhá 9,1km a trvá 3 hod čistého pochodu bez prestávok. Vrchná trasa má prevýšenie 370m, spodná je bez prevýšenia. Je určená aj pre turistov bez väčšej fyzickej kondície.

CENA VÝLETU: 29€

zahŕňa prepravu a sprievod

V prípade záujmu vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená