Kukuričné bludisko, zrúcaniny Katarínka a Dobrá Voda

Kukuričné bludisko, zrúcaniny Katarínka a Dobrá Voda

Bludiská v zrkadlových sieňach, bludiská postavené zo snehových kvádrov a najnovšie aj kukuričné bludiská. V podstate je jedno z akého materiálu sú vybudované, každý jeden takýto labyrint prináša ľuďom zábavu a rozptýlenie.

Najnovším počinom je už spomínané kukuričné pole nachádzajúce sa pri obci Vlčkovce kde sú na  ploche 4,5ha pripravené dve bludiská. A aby to nebolo iba také bezprízorné blúdenie, obe trasy majú náučný charakter.

Samotná blúdiaca zábava by nám nemala trvať viac ako dve hodiny, takže nám zostane ešte dosť času aj na našu obľúbenú poznávaciu turistiku.

Neďaleko Vlčkoviec sa nachádza maličká dedinka Naháč, ktorá je známa tým, že sa v nej pôsobil Juraj Fándly, spisovateľ, katolícky farár a entomológ – včelár, po ktorom je pomenovaná aj planétka Fándly. A práve od miestnej fary – pamätného domu tohto slovenského dejateľa začína náučný chodník smerom ku ďalšej zaujímavej pamätihodnosti, ktorou je Katarínka.

Jedná sa o zľudovený názov pre pre ruiny starobylého Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej. Kláštor patril františkánskemu rádu, bol založený v roku 1618 na mieste prastarej gotickej kaplnky s cintorínom ukrytej hlboko v malokarpatských lesoch, kde sa podľa legendy zjavovala svätá Katarína mladému grófovi a pustovníkovi Jánovi Apponyovi. Podľa názoru viacerých návštevníkov, každý kto sa ocitne pri týchto majestátnych ruinách je očarený ich krásou, dôstojnosťou i zvláštnou magickou atmosférou vyžarovanou niekoľko storočnými kameňmi v majestátnom tichu okolitej lesnej pustatiny.

Náučným chodníkom budeme pokračovať aj ďalej, a to smerom ku ďalšej hradnej zrúcanine, ktorá nesie meno Dobrá Voda. Gotický hrad dostal svoj príznačný názov podľa množstva vyvierajúcich vodných prameňov v jeho okolí.

Okrem toho sa v dedinke nesúcej rovnaký názov narodil ďalší z našich významných slovenských dejateľov Ján Hollý, ktorý bol rovnako ako Juraj Fándly spisovateľom, farárom a najmä prekladateľom. I jeho meno zdobí jednu z malých planétiek našej slnečnej sústavy. Svoje posledné roky života prežil práve na fare v Dobrej Vode, kde dnes nájdeme jeho pamätnú izbu.

PROGRAM:

07:00 hod odchod zo ZH smer Vlčkovce

09:00 hod návšteva kukuričného labyrintu (vstupné jednotné 3€/osoba/oba labyrinty)

11:00 hod presun autobusom do dedinky Naháč – turistika na zrúcaninu kláštora Katarínka a hrad Dobrá Voda (13,5km/4hod/450m prevýšenie)

17:00 hod odchod domov s plánovaným príchodom o cca 19:00hod

CENA VÝLETU: 28€

zahŕňa: prepravu a sprievod na trase

V prípade záujmu o výlet vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená