Gemerské spojky – prechod cez Slavošovský tunel

Gemerské spojky – prechod cez Slavošovský tunel

Všetko začalo na sklonku roka 1938 kedy sa vo Viedni konala arbitráž, ktorá rozhodla o pridelení väčšej časti územia južného Slovenska ku Maďarsku. Keďže toto rozhodnutie okrem iného spôsobilo aj stratu dôležitých železničných uzlov, logicky sa pristúpilo k vybudovaniu nových železničných úsekov. Projekt výstavby štyroch železničných tratí dostal názov Gemerské spojky.

Povojnový sled udalostí vyústil do opätovného získania strateného územia a odrazu novovybudované spojky prestali plniť svoj účel. Vlastne ho za tak krátky čas splniť ani nestihli. Nevyužité tunely a viadukty tu však zostali stáť dodnes a niektoré z nich vďaka starostlivosti a údržbe miestnymi  dobrovoľníkmi slúžia turistom i cyklistom.

Železné srdce Slovenska ako je región Gemera vďaka rozšírenej ťažbe železnej rudy nazývaný je okrem atraktivít v podobe opustených železničných tunelov a viaduktov aj plný jaskýň a priepastí. Vďačí za to jeho polohe v krasovom území, ktoré je súčasťou Národného parku Slovenský kras.

A tak máme možnosť v rámci jedného turistického dňa navštíviť i jednu z jaskýň, konkrétne Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. Jej unikátnosť v podobe širokej palety aragonitových útvarov ako sú trsy, kríčky, vejáriky a ihlice tvoriace „železné kvety“ ju predurčili stať sa jednou z jaskýň zapísaných do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Okrem zážitkovej turistickej trasy, ktorou prechod Slavošovským tunelom rozhodne je, si na našom jednodňovom výlete užijeme aj trochu z kultúry a histórie. Okrem návštevy expozície v rodnom dome P.E.Dobšinského si môžme dopriať i návštevu železničného múzea v Lubeníku, či prehliadku budovy v Revúcej, v ktorej bolo v roku 1862 založené prvé slovenské gymnázium.

PROGRAM:

07:00 hod odchod zo ZH (nástupné miesta viď prihlasovací formulár)

10:00 hod návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyne (vstupné 8€, deti 4€)

10:30 hod turistika smerom do dedinky Ochtiná (2,5km/0:40min)

11:30 hod presun autobusom do Slavošoviec

12:00 hod návšteva expozície v rodnom dome Pavla E. Dobšinského v Slavošovciach

13:00 hod turistický prechod cez Slavošovský tunel, Koprášsky tunel, Mníšanský viadukt až do Lubeníka (10km/3hod)

16:30 hod presun autobusom domov cez Revúcu (v prípade časovej rezervy zastávka v Revúcej, kde si prehliadneme múzeum v budove prvého slovenského gymnázia, kde sa prvé maturity konali už v roku 1868)

19:00 hod predpokladaný príchod do ZH

NÁROČNOSŤ TRASY:

Celý výlet je poňatý viacmenej ako poznávaco-turistický výlet. Turistická časť bude pozostávať z dvoch častí, kde prvá bude viesť od jaskyne do dedinky Ochtiná a druhá časť od Slavošoviec do Lubeníka. Časové vzdialenosti a dĺžka v kilometroch je uvedená v texte programu. Prevýšenie na trasách je minimálne, skôr sa budeme pohybovať v smere prudšie dolu.

Dôraz by som však chcela klásť na prechod tunelom, kde je treba mať k dispozícii svetlo v podobe bateriek alebo čeloviek. Vo vnútri tunela sa nachádza síce rovný terén bez koľajníc, za to ním vedú odvodňovacie kanále, častokrát plné vody. Rovnako tak prechod tunelom nie je určený pre ľudí, ktorí majú problémy s úzkymi a stiesnenými priestormi. Prechod tunelom trvá 45 minút.

Výlet je určený aj pre tých, ktorí majú záujem iba o návštevu jaskyne a múzeí. Tí budú mať možnosť turistické prechody vynechať, keďže autobus bude pristavený na každej našej medzizastávke.

CENA VÝLETU: 25€

zahŕňa prepravu a sprievod, nezahŕňa vstupné do jaskyne a múzeí

V prípade záujmu o výlet vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená