Ku Silickej ľadnici na Gemeri

Ku Silickej ľadnici na Gemeri

Južnú časť stredného Slovenska tvorí oblasť Gemera. Aj vďaka veľkému počtu zachovaných hút na spracovanie železnej rudy sa o Gemeri hovorí ako o železnom srdci Slovenska. Čo sa týka jeho geografickej polohy, zasahuje do troch národných parkov (Muránska planina, Slovenský kras a Slovenský raj) a to ho predurčuje na rozvoj cestovného ruchu, najmä toho turistického.

Okrem zaujímavých turistických cieľov tu nájdeme aj množstvo jaskýň, z ktorých mnohé sú súčasťou zoznamu UNESCO (Ochtinská aragonitová, Gombasecká a iné).

Nájdeme tu však aj vzácne kultúrno-historické pamiatky v podobe hradu Muráň, Krásna Hôrka, Betliar či budovu prvého slovenského gymnázia v Revúcej.

Vzhľadom k množstvu výletných cieľov v Gemeri zorganizujeme do tohto regiónu viacero jednodňových výletov. Jeden z tých prvých bude zameraný na oblasť Silice, Gombaseku a Krásnohorského Podhradia.

Prvá časť výletu bude v podobe krátkej a nenáročnej turistiky smerom ku Silickej ľadnici, ktorá je stredoeurópskym unikátom. Jedná sa o priepasť, v ktorej prírodný letný ľad leží v rekordne nízkej nadmorskej výške 503m.n.m. Je dlhá viac ako 1000 metrov a hlboká 100 metrov. Pred zaľadnením ju obývali pravekí ľudia, o čom svedčí množstvo archeologických nálezov.

Neďaleko Silickej ľadnice nájdeme ďaľšiu jaskynnú priepasť menom Babská diera. V šesťdesiatich rokoch tu boli nájdené ľudské kosti a kúsky keramiky. A to, že toto miesto bolo pred viac ako 2000 rokmi pred n.l. svedkom obradov s ľudskými obeťami, svedčí objavená maska používaná pri kultových rituáloch.

Turistická trasa končí pri Gombaseckej jaskyni, ktorá patrí medzi naše najmladšie jaskyne a ako prvá sa začala využívať na speleoterapiu. Vďaka hustej koncentrácii aerosólu sa pobytom v nej liečia chronické a alergické choroby dýchacích orgánov.

Po prehliadke Gombaseckej jaskyne sa autobusom presunieme do Krásnohorského Podhradia, kde navštívime Mauzóleum Andrássyovcov, nazývané aj slovenský Tádž Mahál. Mauzóleum dal postaviť pre seba a svoju manželku gróf Dionýz Andrássy, posledný mužský predstaviteľ jedného z najznámejších šľachtických rodov v Uhorsku. Keďže je sprístupnené širokej návštevníckej verejnosti, v jeho interiéri možno obdivovať krásnu výzdobu s množstvom symbolov.

Cestou späť sa ešte zastavíme v Betliari, kde sa poprechádzame parkom pri kaštieli, ktorý bol založený v 18. storočí a ktorý dnes patrí k najvýznamnejším historickým záhradám na svete. V tomto parku možno vidieť umelecké plastiky, vzácne dreviny i unikátny vodný systém s jazierkami, fontánami a umelým vodopádom.

PROGRAM:

07:00 hod – odchod zo ZH smer Silica (nástupné miesta viď prihlasovací formulár)

09:30 hod – turistika Silica-Silická ľadnica-Babská diera-Gombasecká jaskyňa – cca 6km/2 hod

12:00 hod – prehliadka Gombaseckej jaskyne (30min, vstupné 5€/deti 2,50€/seniori 4€/ foták 7€)

13:30 hod – presun do Krásnohorského Podhradia, prehliadka mauzólea (vstupné 3€)

15:00 hod – presun do kaštieľa Betliar, prechádzka po parku

17:00 hod – odchod späť domov

19:00 hod – predpokladaný príchod do ZH

CENA VÝLETU: 26€

zahŕňa prepravu a sprievod, nezahŕňa vstupné do objektov

V prípade záujmu o výlet vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená