Hrebeňom Javorníkov v CHKO Kysuce

Hrebeňom Javorníkov v CHKO Kysuce

Moravsko-sliezske Beskydy sa nachádzajú na severozápade našej krajiny a sú súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Poloha na pomedzí s Moravou spôsobuje, že turistický chodník hlavným hrebeňom vedie striedavo územím ČR a SR.

Náučný chodník Javorníky celkovo meria 25km, my však máme v pláne prejsť iba jeho časť, konkrétne 18km. Trasa vedie už spomínaným hrebeňom, ktorý síce nie je vysoký, ale vďaka jeho odlesneným chrbtom, o ktoré sa postarala valašská kolonizácia a osídlenie, poskytuje ďaleké výhľady do krajiny.

Turisticky najatraktívnejším podcelkom sú Vysoké Javorníky v severnej časti pohoria. Najvyšším bodom je Veľký Javorník (1071m.n.m), cez ktorý bude viesť aj naša trasa. Jeho menším bratom je Malý Javorník (1019m.n.m), ktorý tiež určite neminieme.

Príjemným osviežením celej trasy bude určite aj rozhľadňa Stratenec a pomník padlých osloboditeľov v podobe troch zdobených betónových krížov.

Orientácia na tejto trase je veľmi jednoduchá, nakoľko vedie nielen po červeno značenej turistickej značke, ale zároveň po dobre značenom náučnom chodníku, ktorý je zameraný na opis histórie bojov proti fašizmu. Práve v týchto miestach prebiehali boje najintenzívnejšie.

Pri horskom hoteli Portáš sa od značiek náučného chodníka odpojíme a svoje putovanie skončíme v dedinke Vranča, ktorá je časťou Nového Hrozenkova nachádzajúceho sa už v Česku. Vstup do ČR na 24 hodín je bez akýchkoľvek obmedzení.

POPIS TRASY:

Makov, časť Sedlom pod Lemešnou – náučný chodník Javorníky – Sedlom pod Veľkým Javorníkom – Veľký Javorník (1071m.n.m) – rozhľadňa Stratenec – Malý Javorník (1019m.n.m) – Stolečný vrch – horský hotel Portáš – Vranča (Nový Hrozenkov, ČR)

NÁROČNOSŤ TRASY:

Trasa vedie po celý čas náučným chodníkom, je dlhá 18km a prejsť by sme ju mali za 6 hod + prestávky na vyhliadkach. Celkové prevýšenie je 556m, čo znamená pohodlnú chôdzu lesom a lúkami s minimálnym stúpaním. Treba však brať zreteľ na dĺžku trasy, ktorá už vyžaduje väčšiu kondíciu.

CENA VÝLETU: 26€

zahŕňa prepravu a sprievod

V prípade záujmu o výlet vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená