Od Burdy ku Vyšehradu

Od Burdy ku Vyšehradu

Plošne najmenším geomorfologickým celkom na Slovensku je bezpochyby pohorie Burda. Tvorí súčasť Matransko-slanskej oblasti a skladá sa z dvoch národných prírodných rezervácií: Burdov a Leliansky les.

Náučný chodník Kováčovské kopce nás prevedie naprieč týmto pohorím, ktoré od maďarského horstva Piliš delí rieka Dunaj.

Najvyšším vrchom pohoria Burda je svojou výškou 395m.n.m vrch Burdov. Ten nám spolu s ďalšími tromi vyhliadkami umožní pohľad na kľukatiaci sa meander Dunaja a jeho sútok s riekou Hron. Naskytne sa nám výhľad aj na neďaleké Štúrovo na pravej strane brehu Dunaja a naopak na jeho ľavej strane na majestátnu ostrihomskú baziliku.

Náučný chodník končí v dedinke Chľaba, ktorá je známa ďalším sútokom dvoch riek. Do Dunaja sa na tomto mieste vlieva tretia najdlhšia slovenská rieka, ktorou je Ipeľ, prameniaci vo Veporských vrchoch.

Súčasťou turistickej trasy bude i výletná plavba po Dunaji začínajúca i končiaca v Štúrove, počas ktorej budeme mať na dosah výhľady na okolitú slovenskú i maďarskú prírodu zároveň.

Necelých 30km delí Štúrovo od starobylého maďarského mestečka Vyšegrad (Visegrád). Nad mestom týči sa hrad s bohatou históriou súvisiacou s uhorskými kráľmi. A vďaka jednému z nich (Karol I. Róbert z Anjou) sa práve tu udiala jedna z pamätných historických udalostí.

Ňou bolo stretnutie kráľov troch najvplyvnejších európskych krajín, Uhorska, Čiech a Poľska. Práve tu na hrade podpísali Karol Róbert I., Kazimír III. a Ján Luxemburgský dohodu o mieri, vzájomnou neútočení a stanovili si obojstranne výhodné podmienky obchodovania. Vyšehradská trojka sa konala v novembri 1335 a stala sa akýmsi predchodcom dnešnej Vyšehradskej štvorky. Ako člen pribudlo Slovensko, ktoré bolo v 14.storočí ešte súčasťou Uhorského kráľovstva.

V jednej z miestností na hrade je k dispozícii panoptikum znázorňujúce prostredníctvom voskových figurín túto nadčasovú udalosť.

Cestou domov budeme prechádzať cez hraničné mestečko Ostrihom a tak určite nevynecháme ani prehliadku ostrihomskej baziliky. Vzhľadom k pokročilému času už len vonkajšiu.

Táto majestátna budova v podobe klasicistického kostola je najväčšou kresťanskou stavbou v Maďarsku a rovnako tak patrí medzi najväčšie stavby v Európe. Dokonca vo svetovom merítku jej patrí 18. miesto.

Jej poloha na hradnom vrchu, ľahká prístupnosť a zároveň izolovanosť z nej robí dokonalé cirkevné centrum. V roku 1856, ešte pred jej samotným dokončením ju vysvätil sám arcibiskup za prítomnosti rakúsko-uhorského kráľa Františka Jozefa I.

PROGRAM:

07:00 hod odchod zo ZH

08:30 hod turistika po Náučnom chodníku Kováčovské kopce – 13km/4 hod – nenáročná turistika aj pre menej zdatných turistov

13:00 hod výletná plavba po Dunaji

15:00 hod presun do maďarského Vyšehradu

16:00 hod prehliadka hradu (vstupné 1700 alebo 850HUF/5€ alebo 2,50€)

18:00 hod presun do Ostrihomu, prehliadka baziliky exteriér

19:00 hod odchod do ZH s príchodom najneskôr do 21:00 hod

CENA VÝLETU: 39€

zahŕňa prepravu, sprievod na túre, hrade a bazilike a lístky na výletnú plavbu po Dunaji

V prípade záujmu o výlet vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená