Jasovskou planinou v Slovenskom krase

Jasovskou planinou v Slovenskom krase

Najvýchodnejšou časťou NP Slovenský kras je Jasovská planina, ktorú obteká rieka Bodva. Práve táto rieka prameniaca v susedných Volovských vrchoch sa podieľala na tvorbe Jasovskej jaskyne a to tým, že ju svojím tokom po milióny rokov hĺbila v spodnej časti Jasovskej skaly.

Náučný chodník Jasovská skala nás prevedie nielen ponad obec Jasov, ktorá je jednou zo vstupných brán do Slovenského krasu, ale zabezpečí nám aj jedinečné výhľady na Premonštrátsky kláštor a rovnako tak zavedie na ruiny Jasovského hradu. Ten je bohužiaľ už len archeologickou lokalitou.

Chodník ústí pri Jasovských rybníkoch, ktoré sú vsadené do idylického prostredia NPR Jasovské dubiny a v ktorých sú pre potreby rybolovu chované pstruhy, kapre a karasy.

Od náučného chodníka sa odpojíme na žltú turistickú značku, ktorá nás privedie na rozľahlú lúku, kde stojí torzo kostola sv. Ladislava. Pôvodnú stavbu zničili Turci ešte v 16.storočí a keďže je toto miesto vďaka Ladislavovej vyvieračke pútnym miestom, bola snaha kostolík opätovne obnoviť. Vďaka prísnym nariadeniam úrady nemali pochopenie pre túto výstavbu v centre NP, a tak tu namiesto múrov kostola stoja drevené trámy. Kostolík sa aj vďaka nim stal unikátnym a keďže ho obklopujú stromy a kríky, dostal názov Rastlinný.  

Kostol síce obnovený nebol, zato pôvodná krížová cesta vedúca ku nemu áno. A po nej sa dostaneme do Drienovca, dedinky známej svojimi zaniknutými kúpeľmi a jaskyňou. Tá síce voľne prístupná nie je, ale to nevadí, pretože my už návštevu jednej jaskyne budeme mať za sebou.

Ňou nebude žiadna iná, ako Jasovská jaskyňa, ktorá bola aj vďaka bohatej kalcitovej a sintrovej  výzdobe zaradená medzi svetové prírodné dedičstvá UNESCO.

PROGRAM:

09:00 hod návšteva Premonštrátskeho kostola v Jasove s komentovanou prehliadkou (vstupné 5€)

11:00 hod peší presun (30min) ku Jasovskej jaskyni (vstupné 7€)

12:00 hod pešia turistika po náučnom chodníku v trvaní 1hod (2km) s min. prevýšením

13:00 hod stretnutie a krátky oddych pri Jasovských rybníkoch (možnosť rozhodnúť sa pokračovať do Drienovca peši alebo autobusom)

14:00 hod pokračovanie po žltej turistickej značke smerom ku vyvieračke a kostolu sv. Ladislava (3 hod/9km, prevýšenie 300m)

17:00 hod stretnutie pri budove bývalých Drienovských kúpeľoch

20:00 hod predpokladaný príchod

CENA VÝLETU: 29€

zahŕňa prepravu, sprievod na trase

nezahŕňa: vstupné do kláštora a do jaskyne

V prípade Vášho záujmu vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená