Králická tiesňava a bystrický “Slovenský raj”

Králická tiesňava a bystrický “Slovenský raj”

Aj väčšie mestá ako je napríklad Banská Bystrica môžu byť centrami turistických trás, najmä ak sa nachádzajú uprostred viacerých pohorí. Nemusia to byť však iba trasy vedúce na vrcholy týchto pohorí, ale i náučné chodníky vybudované v nižších polohách, ktorých cieľom je poukázať na výnimočnosť a hodnotu daného miesta, ktoré by za bežných okolností zostali nepovšimnuté.

Náučný chodník Kamila Linharta, ktorý dostal pomenovanie podľa známeho slovenského publicistu, organizátora turistiky a horolezca pôsobiaceho v Banskej Bystrici bol vybudovaný na trase smerujúcej od jednej z mestských častí mesta až do susednej dedinky Králiky.

Trasa vedie nenáročným terénom so zaujímavou skalnou vyhliadkou, na ktorú sa dostaneme prostredníctvom kovových rebríkov. Strmé svahy, mohutné skaliská i bralá uprostred zalesnených úžin pripomínajú scenérie Slovenského raja. Niet divu, že táto oblasť si vyslúžila pomenovanie malý Slovenský raj.

Turistický chodník pokračuje až na Skalku v Kremnických vrchoch, my však putovanie ukončíme v spomínanej dedinke Králiky, aby sme sa mohli prejsť Králickou tiesňavou s nádherným Králickým vodopádom. Svojou 7-metrovou výškou patrí medzi najvyššie vodopády v okolí Banskej Bystrice.

POPIS TRASY:

BB, ul. Tulská – Želiarec – Suchý vrch – Trávny Ždiar – jazero Mútnô – Králiky – Králická tiesňava

NÁROČNOSŤ TRASY:

Trasa je dlhá 11km a prejsť by sme ju mali za 4 hodiny + prestávky. Prevýšenie je 523m. Trasa vedie pohodlným terénom striedajúc poľný chodník s asfaltovým. Výstup na skalnú vyhliadku je zabezpečený kovovými rebríkmi. Tam kde nie sú osadené sa môže vyskytnúť šmykľavý terén.

CENA VÝLETU: 15€

V prípade Vášho záujmu vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená