Potulky Banskou Štiavnicou

Potulky Banskou Štiavnicou

Banská Štiavnica, ako isto všetci vieme, je najstarším slovenským banským mestom. Okrem toho ju mnohí, ktorí ju navštívili považujú za najkrajšie mesto na Slovensku. Veď už Andrej Sládkovič, ktorý tu strávil študentské roky povedal:

“Sú dve fajty ľudí. Tí, ktorí sa do Štiavnice zaľúbili a tí, ktorí v nej ešte neboli”.

Práve v túto sobotu sme pre Vás pripravili turistický výlet, ktorý bude mať charakter skôr poznávací. Ja ako rodená banskoštiavničanka som si bola istá, že čo-to o tomto meste viem.

Myseľ sa mi však rozjasnila až vtedy, keď som sa úspešne prelúskala kúsok po kúsku celou históriou tohto mesta. A dozvedela som sa naozaj zaujímavé veci a súvislosti, ktoré sa s týmto mestom spájajú a mali veľký vplyv na vývoj tunajšieho baníctva. Zlatý vek tohto mesta už dávno pominul, ale napriek tomu v ňom stále pretrváva ten povestný Genius loci (duch mesta).

Nechajte sa teda nami previesť historickými miestami Banskej Štiavnice, kde spoločne pobudneme na mieste pôvodného Starého mesta, ktorého ruiny stoja na vrchu Glanzenberg. A prečo sa volá práve takto? Čo to boli za ľudia, ktorí tu žili a vybudovali slávne a bohaté mesto? To všetko a veľa iných informácií sa dozviete na sobotňajšej prechádzke historickou Banskou Štiavnicou. 

PROGRAM:

10:00 hod stretnutie na Červenej studni, kde bude zároveň prebiehať aj tradičná RC expedícia modelov terénnych áut

10:30 hod prechod náučným chodníkom Glanzenberg s komentovaným sprievodom

TRASA:

Červená studňa – tajch Veľká Vodárenská – vrch Glanzenberg – Ružová ulica – Trojičné námestie – Starý a Nový zámok

CENA VÝLETU: 10€15€

zahŕňa prepravu a oficiálne sprievodcovské služby

V prípade Vášho záujmu vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená