Levoča a Dobšinská ľadová jaskyňa

Levoča a Dobšinská ľadová jaskyňa

Na Slovensku máme niekoľko miest, ktoré si dodnes zachovali ráz stredovekého mesta. Jedným z nich je aj mesto Levoča, bývalé kráľovské mesto, centrum stredovekého Spiša a podľa mnohých najkrajšie historické mesto na Slovensku.

Množstvo dodnes zachovaných historických pamiatok ako je Bazilika sv. Jakuba, renesančná radnica, či renesančné domy na námestí sa stali súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie už od roku 1950.  Neskôr bola Levoča zapísaná aj na Zoznam kultúrnych pamiatok UNESCO.

Mimochodom, námestie v Levoči sa pýši prvenstvom čo sa týka najdlhšieho námestia v Európe. A tých prvenstiev nájdeme v Levoči hneď niekoľko. Spomeňme najväčší gotický oltár na svete, ktorého autorom je Majster Pavol z Levoče. Tvorí ho niekoľko oltárov vyrezaných z lipového dreva dosahujúcich výšku takmer 20 metrov.

Neďaleko mesta pod vrcholom Mariánskej hory v Levočských vrchoch stojí ďalšia Bazilika zasvätená Panne Márii, ktorá je jedným z najnavštevovanejších pútnických miest na Slovensku. V roku 1995 sa tu odohrala najväčšia púť za účasti pápeža Jána Pavla II. Od baziliky sú výhľady na Levoču a jej širšie okolie.

Cestou späť domov sa zastavíme pri ďalšej prírodnej pamiatke, ktorá rovnako ako Levoča bola zaradená do Zoznamu UNESCO. Jedná sa o Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Bola objavená už v roku 1870 a ako prvá na svete bola elektricky osvetlená. Stalo sa tak v roku 1887. Svojou návštevou ju poctili aj také osobnosti ako P.O.Hviezdoslav a S.H.Vajanský.

PROGRAM:

07:30 hod odchod zo ZH (nástupné miesta v prihlasovacom formulári)

10:30 hod prehliadka centra Levoče (radnica, Bazilika sv. Jakuba s oltárom Majstra Pavla 3€dosp/1€deti, klietka hanby), individuálne voľno

13:00 hod výstup na Mariánsku horu – 1,9km/55min

14:30 hod odchod smerom do Dobšinej

16:00 hod návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne (nepovinné) – vstupné dospelí 8€/deti 4€

17:00 hod v prípade dostatočnej časovej rezervy zastávka pri vodnej nádrží Palcmanská Maša

20:00 hod predpokladaný príchod domov

CENA VÝLETU: 22€

zahŕňa prepravu a sprievod

 

 

V prípade Vášho záujmu vyplňte prihlasovací formulár:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená