Dunajské luhy a plavba po Malom Dunaji

Dunajské luhy a plavba po Malom Dunaji

Keď sa povie Podunajská nížina, väčšina z nás si predstaví obrovský kus rovinatého územia, na ktorom sú v prevažnej miere polia a okrem toho nič extra zaujímavé. Keď sa však na ňu pozrieme trochu detailnejšie, zistíme, že táto nížina môže byť veľmi zaujímavou turistickou oblasťou. Napriek tomu, že tu nenájdeme takmer žiadne vrchy.

Asi najznámejším územím tejto oblasti je Žitný ostrov, ktorý sa vďaka svojej polohe medzi Dunajom a jeho ramenom Malým Dunajom stal najväčšou zásobárňou pitnej vody v Strednej Európe. Vzácnu flóru a faunu myslím netreba ani spomínať. Snáď iba to, že tento riečny ostrov je fenoménom v podobe dosky rovnej ako stôl tiahnucej sa od Bratislavy až po Komárno a pod ňou sa skrývajúcej jamy naplnenej dunajským štrkom a pieskom. V najhlbšom mieste s hrúbkou až 500 metrov.

Okrem splavu na motorovej plti po Malom Dunaji máme pripravenú aj turistickú trasu po náučnom chodníku vedúcom popri mŕtvych ramenách Dunaja, ktorých je tu niekoľko desiatok a takisto návštevu unikátnej Oázy sibírskeho tigra v Kostolnej pri Dunaji. Väčšina územia sa nachádza v CHKO Dunajské luhy, kde platí najvyšší piaty stupeň ochrany prírody.

Náučný chodník od mlyna ku mlynu – 8 zastávok, ktoré absolvujeme výlučne na motorovej plti so sprievodcom. Plaviť sa budeme po Malom Dunaji od Tomášikova až po Jahodnú, kde okrem fauny a flóry budeme mať možnosť vidieť unikátne technické pamiatky v podobe vodných mlynov. Plavba je dlhá 10km a trvá 90min. Cena plavby na osobu je 14€, deti do 12r. 10€

Po plavbe sa ešte vydáme na 10km dlhú turistiku pozdĺž ďalšej Národnej prírodnej rezervácie Klátovské rameno, ktoré sa nachádza už v spomínanom 5.stupni ochrany prírody. Putovať budeme od Dunajského Klátova, kde sa nachádza ďalší z vodných mlynov a túru ukončíme v maličkej dedinke Horné Mýto. V objekte vodného mlynu je sprístupnené aj múzeum.

Na záver dňa si doprajeme návštevu unikátnej Oázy sibírskeho tigra v Kostolnej pri Dunaji. V tomto zariadení sa chová dvadsaťjeden krásnych a zdravých tigrov patriacich do poddruhu “tiger pásavý ussurihský” (Panthera tigris altaica), alebo neodborne – tiger sibírsky, ktorý je celosvetovo evidovaný v zozname ohrozených druhov zvierat. Vstup do areálu je bezplatný, vstupné je založené na dobrovoľnom príspevku určeného na stravu pre zvieratá.

CENA VÝLETU: 35€

zahŕňa: prepravu a sprievod

nezahŕňa: poplatok za plť

V prípade Vášho záujmu vyplňte prosím PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

v prípade viacerých osôb uveďte prosím ich mená
« 07.08.2020 » CHKO Dunajské luhy
« 08.08.2020 » Plťou od mlyna ku mlynu, Malý Dunaj, Klátovské rameno
« 09.08.2020 » Korzo Zálesie, rameno Malého Dunaja